CHƯƠNG TRÌNH BEFORE SERVICE

Admin | 19/07/2018


"Before Service" là một chương trình dịch vụ đặc trưng của Hyundai, được triển khai tại tất cả Đại lý Hyundai trên toàn cầu. Mục đích của chương trình là chủ động tổ chức các hoạt động chăm sóc xe nhằm ngăn chặn mọi sự cố khi vận hành, tạo sự hài lòng cao nhất cho khách hàng sử dụng xe Hyundai. Qua đó, góp phần xây dựng văn hoá lái xe an toan và thú vị.

Chương trình "Before Service" bao gồm các hoạt động sau:

Chiến dịch khuyến mãi (Service Clinic)

Chăm sóc xe cho khách hàng ở khu vực chưa có Đại lý (Out-reach Service)

Hướng dẫn khách hàng tự chăm sóc xe (Do It Yourself)  Bộ phận Bán hàng
0945.73.5599
  Bộ phận Kĩ thuật
0949 41 5599
  Bộ phận Phụ tùng
0948 96 5599
  Bộ phận CSKH.
0787 58 9999